De wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, is op vrijdag 9 april 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De werknemer kan dus zonder loonverlies afwezig zijn van het werk, wanneer hij zich tijdens de werkuren laat vaccineren tegen COVID-19.

 

Toepassingsgebied

De wet heeft betrekking op alle werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Gedurende de nodige tijd

De werknemer mag beschikken over het klein verlet, gedurende de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren.

Dit recht is beperkt tot de tijd die nodig is voor vaccinatie, namelijk de tijd die de werknemer in het vaccinatiecentrum doorbrengt, maar ook de tijd die nodig is om van en naar het vaccinatiecentrum te reizen. Het hoeft dus geen volledige dag afwezigheid te zijn.

Verwittigen van de werkgever

De werknemer dient de werkgever vooraf te verwittigen; zo spoedig mogelijk zodra het tijdstip van vaccinatie voor hem bekend is.

De werkgever kan verzoeken dat de werknemer een bewijs voorlegt. Dit betreft het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend. Wanneer de bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig dient te zijn op de plaats van vaccinatie, dient hij de uitnodiging voor te leggen.

De werkgever mag de bovenstaande informatie enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie. De werkgever mag geen kopie maken van de afspraakbevestiging of de informatie die ze bevat manueel overschrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak.

Daarnaast werd onlangs bevestigd dat dit vaccinatieverlof ook geldt voor werknemers die worden ingeënt na hun inschrijving op de centrale reservelijst van Qvax. Eerder bestond hierover onzekerheid, aangezien werknemers in dit geval hun werkgever niet op tijd kunnen informeren. Het kabinet van minister van Werkgelegenheid Pierre-Yves Dermagne bevestigde echter dat werknemers in dit geval ook recht hebben op vaccinatieverlof.

Klein verlet

De werkgever mag de afwezigheid enkel registreren als klein verlet. De reden van het klein verlet mag de werkgever niet registreren, ook mag er niet geregistreerd worden dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

Inwerkingtreding

De wet betreffende het klein verlet voor vaccinatie treedt in werking op vrijdag 9 april 2021 en treedt buiten werking op vrijdag 31 december 2021.

De werking van deze wet kan eventueel verlengd worden tot uiterlijk donderdag 30 juni 2022.

 

Bron: Wet van 28 maart 2021 houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, BS 9 april 2021.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!