Met het oog op klein verlet, wordt bij langdurige pleegzorg het pleegkind gelijkgesteld met het kind. Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder of dezelfde pleegouders zal verblijven.

 

 

Overlijden

Voor klein verlet in het kader van een overlijden wordt gelijkgesteld:

  • het pleegkind met het kind;
  • de pleegmoeder, -stiefmoeder en –schoonmoeder met de moeder;

de pleegvader, -stiefvader en –pleegmoeder met de vader,

wanneer het overlijden zich voordoet tijdens of na afloop van de plaatsing in het kader van langdurige pleegzorg.

 

Het betreft de volgende redenen van afwezigheid:

  • overlijden van de echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner;
  • overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner.

 

 

Andere afwezigheden
Voor de andere vormen van klein verlet geldt er ook een gelijkstelling van:

  • het pleegkind met kind;
  • pleegmoeder met moeder;
  • pleegvader met vader;
  • ,

wanneer de gebeurtenis zich voordoet tijdens de plaatsing in het kader van langdurige pleegzorg of na afloop van de plaatsing, indien het pleegkind gedurende een onafgebroken periode van 3 jaar op permanente en affectieve wijze deel heeft uitgemaakt van het pleeggezin.

Het betreft o.a. de afwezigheid voor:

  • de plechtige communie van het kind van de werkgever of zijn echtgeno(o)t(e);
  • overlijden van een broer, zus, schoonbroer, schoonzus, van de grootvader, grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die bij de werknemer inwoont;

etc.

 

 

Bron: Koninklijk besluit van 1 mei 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werknemers voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, BS 15 mei 2023.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!