In de praktijk krijgen we vaak de vraag of werkgevers een kandidaat-werknemer één dag kunnen laten meedraaien om te kijken of die persoon geschikt is voor de job. Belangrijk is wel dat u hiermee voorzichtig omspringt anders kan dit aanzien worden als een arbeidsovereenkomst waardoor er ook loon verschuldigd is. Hieronder de regels die u in acht moet nemen.

Proefperiode afgeschaft

Tot 2013 gold de mogelijkheid om een proefperiode te voorzien. Sinds 1 januari 2014 kan u als werkgever geen proefperiode meer opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Praktische proef is wel mogelijk

Wat wel een mogelijkheid is, is het laten uitvoeren van een praktische proef. Het is hierbij belangrijk dat de test niet langer duurt dan de tijd die nodig is om de capaciteiten te testen van de kandidaten (bv. maximaal een aantal uren tot een halve dag). Daarnaast moet zo veel mogelijk vermeden worden dat de kandidaten arbeid uitvoeren. Het testen van de vaardigheden van de potentiële werknemers moet aan bod komen, zonder een grote productiviteit na te streven. Een praktische proef gebeurt steeds onbezoldigd. Wanneer u namelijk een loon uitbetaald, zal er een vermoeden ontstaan dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Om het risico op discussies te beperken raden we daarom steeds aan om een akkoord te laten ondertekenen omtrent het uitvoeren van een praktische proef waarin bovenstaande voorwaarden vermeld worden.

Risico’s

Indien u toch de grenzen van de praktische proef overschrijdt, dan loopt u het risico dat er een arbeidsovereenkomst is ontstaan waardoor de kandidaat-werknemer loon voor diens prestaties en een opzeggingsvergoeding kan opeisen. Daarnaast kan de inspectie u ook sanctioneren voor zwartwerk aangezien een niet-ingeschreven persoon aan het werk is.

Contract bepaalde duur als alternatief

Indien u de praktische proef toch langer wenst te laten duren zonder risico’s te lopen, dan sluit u best een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af voor één dag of enkele dagen. Hiervoor zal dan wel loon moeten uitbetaald worden.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie? Neem gerust contact op met de juridische dienst