Vele werkgevers vragen zich af of zij Oekraïners die hun thuisland ontvlucht hebben wegens het conflict met Rusland mogen tewerkstellen. Ja, dit is mogelijk indien de Oekraïner het statuut van tijdelijke bescherming aanvraagt. De volgende stappen moeten worden doorlopen:

  • Met zijn identiteitsbewijs biedt hij zich aan in het registratiecentrum in Paleis 8 op de Heizel;
  • De Dienst Vreemdelingenzaken levert een ‘attest tijdelijke bescherming’ af;
  • Met dit attest kan de vluchteling zich aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats;
  • Na een positieve woonstcontrole zal de gemeente hem vervolgens inschrijven in het vreemdelingenregister;
  • De gemeente zal een elektronische A-kaart afleveren. In afwachting van de woonstcontrole en/of de afgifte van de A-kaart, ontvangt de vluchteling een bijlage 15.

Zowel de bijlage 15 als de A-kaart vermelden “arbeidsmarkt: onbeperkt”. Met één van deze twee documenten kan de vluchteling dus worden tewerkgesteld.

Om met een statuut van tijdelijke bescherming te werken als zelfstandige, moet wel nog een beroepskaart worden aangevraagd.