In het kader van het welzijn van de werknemers op het werk dient elke werkgever te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste bestaan uit een preventieadviseur die aangeduid wordt onder de personeelsleden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefenen.

 

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken over de werkzaamheden en activiteiten tijdens het voorbije werkjaar. Op die manier krijgen de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

 

Dit jaarverslag moest telkens vóór 1 april overgemaakt worden aan de regionale inspectiedienst van de Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Door een recent koninklijk besluit is het niet meer nodig om dit jaarverslag nog op te sturen naar de bevoegde inspectiedienst.

Het verslag moet wel nog steeds jaarlijks opgesteld worden en moet in de onderneming ter beschikking gehouden worden van de inspectie.

 

De modelformulieren voor het jaarverslag zijn terug te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.meta.fgov.be via de module ‘Procedures en formulieren’ – trefwoord: Jaarverslag – Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2017. U vindt op deze website ook een verklarende nota die nuttig kan zijn bij het invullen van de modelformulieren.

 

Bron: KB van 7 februari 2018 tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (1), B.S. 26 februari 2018.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!