Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een beleid rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk uit te werken. Dit houdt het uitvoeren van een risicoanalyse in, het vastleggen van preventiemaatregelen en ten slotte het opstellen van een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan. Het globaal preventieplan moet om de vijf jaar opgesteld worden en elk jaar een jaarlijks actieplan. Dit kan samen opgesteld worden met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

 

Dit plan neemt de belangrijkste doelstellingen voor het komende werkjaar op, samen met de middelen en methodes om die doelstellingen te bereiken. De rollen en de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren worden ook uitgeschreven. Ten slotte worden ook de aanpassingen die moeten worden aangebracht aan het globaal preventieplan hierin opgenomen ingevolge gewijzigde omstandigheden, incidenten en ongevallen.

 

Jaarlijks uiterlijk op 1 november moet de werkgever het plan voor het komende jaar (dus voor 2020) overmaken aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk. Bij gebrek hieraan, aan de vakbondsafvaardiging of aan de werknemers zelf.

 

Ieder jaar moet u nagaan of de doelstellingen effectief gerealiseerd werden en of er vooruitgang merkbaar is op het vlak van veiligheid en welzijn in het bedrijf.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!