Beste klant,

Vanaf 1 januari 2023 wordt in het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) een sectoraal aanvullend pensioenplan ingevoerd voor de bedienden actief in de bouwsector (het SAP Bouwbedienden). Dit is een eerste stap in de harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden in de bouwsector.

U mag deze mailing negeren indien u geen bedienden heeft in PC 200 en/of indien u niet actief bent in de bouwsector!

Toepassingsgebied
Bedrijven die arbeiders van PC 124 tewerkstellen alsook bedienden in PC 200 in dezelfde technische bedrijfseenheid[1] worden verplicht om hun bedienden van PC 200 aan te sluiten bij het SAP Bouwbedienden.[2]

Heb je echter al een pensioenplan/groepsverzekering voor jouw bedienden, dan hoef je niet deel te nemen aan dit sectoraal aanvullend pensioenplan als je voldoet aan volgende 3 voorwaarden:

  • Het pensioenplan is van toepassing op alle bedienden
  • Het pensioenplan is minstens gelijkwaardig aan het SAP Bouwbedienden
  • Ten laatste op 01/06/2023 dien je een ingevulde en ondertekende verklaring als werkgever met een attest van jouw verzekeraar aangetekend versturen naar FBZp Constructiv (Meer informatie en de nodige documenten vindt u hier)
    Stel dit niet uit, want de wachttijd om deze documenten van jouw verzekeraar terug te krijgen is 3 à 4 maanden!
  • Breng jouw Payroll advisor hiervan ook op de hoogte ten laatste 01/06/2023.
  • Opgelet : indien je niet reageert, worden jouw bedienden verplicht aangesloten aan het SAP Bouwbedienden.

Stel je geen bedienden tewerk, dan val je hier op dit moment niet onder en is deze communicatie niet op jou van toepassing.

Bedrijven met bedienden in een bouwactiviteit die geen arbeiders uit de bouwsector (PC 124) tewerkstellen, vallen ook niet onder deze regeling. Voor hen is er geen aansluiting van hun bedienden bij het SAP Bouwbedienden voorzien en evenmin een patronale bijdrage voor het SAP Bouwbedienden.

Financiering
De inning van deze bijdrage voor het SAP Bouwbedienden – voorzien vanaf 1 januari 2024 – zal automatisch gebeuren door de RSZ.

Meer uitleg
Wens je meer uitleg over de impact van deze maatregel, dan kan je terecht bij jouw patronale organisatie of op de website van Pensio B. Embuild organiseert bijvoorbeeld een infosessie “Sectoraal aanvullend pensioen bouw: harmonisering arbeiders en bedienden” op dinsdag 28 februari in Zwijnaarde. FAQ’s kunnen ook hier nagelezen worden.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!