De regering heeft enkele maanden geleden een wetsontwerp opgesteld waardoor het voor werknemers onder bepaalde voorwaarden mogelijk zal worden om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een mobiliteitsvergoeding die dezelfde fiscale en sociale voordelen geniet als een bedrijfswagen.

 

Dit wetsontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State voor advies, maar zij had toch verschillende opmerkingen.

 

Naar aanleiding van dit advies heeft de regering het ontwerp op een aantal punten aangepast. De Kamer heeft op 15 maart 2018 het aangepaste wetsontwerp goedgekeurd.

 

Dit betekent dat de invoering van de mobiliteitsvergoeding in de laatste rechte lijn zit. Van zodra de wet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt, kan de regeling effectief toegepast worden. Wij houden u hier zeker van op de hoogte.

 

Bron: www.dekamer.be, diverse media.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!