Individuele verderzetting van de hospitalisatieverzekering na uitdiensttreding

In sommige paritaire comités is de werkgever verplicht een hospitalisatieverzekering af te sluiten voor zijn werknemers. De werkgever kan ook uit vrije wil beslissen om voor zijn werknemers een hospitalisatieverzekering af te sluiten. Wanneer de verzekerde werknemers in deze gevallen deze hospitalisatieverzekering verliezen omwille van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, hebben ze het recht om deze verzekering individueel verder te zetten.

Opgelet! De wet Verwilghen van 20 juli 2007 legt de verantwoordelijk bij de werkgever om de ex-werknemers te informeren over het einde van de collectieve toezegging en de mogelijkheid om na uitdiensttreding dit individueel verder te zetten.

Het niet-naleven van deze regels kan leiden tot aansprakelijkheden. Het is ook van belang om dit schriftelijk te doen zodat u in geval van discussie nadien kan bewijzen dat u uw informatieplicht heeft nageleefd. Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen na uitdiensttreding.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!