Maart 2021

 

individuele pensioentoezeggingen tegen 31 maart 2021 melden aan de fsma

 

De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) legt aan de werkgevers de verplichting op om jaarlijks, per werknemerscategorie, het aantal individuele pensioentoezeggingen van het afgelopen jaar mee te delen aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten FSMA. Ook het bewijs dat er in de onderneming voor alle werknemers een aanvullende pensioenregeling bestaat, moet meegedeeld worden.

Een individuele pensioentoezegging is een overeenkomst waarbij de werkgever een occasionele, niet-stelselmatige pensioentoezegging doet aan een welbepaalde werknemer of zijn rechthebbenden.

Indien er in 2020 geen individuele pensioentoezeggingen toegekend werden, hoeft er geen melding gedaan te worden.

Werden er wel individuele pensioentoezeggingen toegekend in 2020, dan dient de mededeling hiervan uiterlijk tegen 31 maart 2021 te gebeuren met het formulier WAP-4. Dit formulier moet per post verstuurd worden naar FSMA, Departement Toezicht op de IBP’s en de Aanvullende pensioenen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Het niet of niet correct naleven van deze verplichting kan aanleiding geven tot strafrechtelijke sancties.

U vindt dit formulier en bijkomende informatie op de website van FSMA.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!