De indexprognose is opgesteld op basis van de maandelijkse inflatievooruitzichten afkomstig van het Federaal Planbureau.

 

PC nr. Officiële benaming (Verwachte) datum volgende loonindexering (Geraamde) omvang en betrokkene lonen
100 Aanvullend paritair comité voor de werklieden feb-20 + 2 % enkel op de sectorale minimumlonen
101 Nationale gemengde Mijncommissie feb-20 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
102.1 PSC voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen okt-18 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
102.2 PSC voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen jan-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
102.3 PSC voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant jan-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
102.4 PSC voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant okt-18 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
102.5 PSC voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen feb-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
102.6 PSC voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant feb-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
102.7 PSC voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik nov.-18 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
102.8 PSC voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk feb-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
102.9 PSC voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk nov-18 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
102.11 PSC voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen feb-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
104 PC voor de ijzernijverheid okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
106.2 PSC voor de betonindustrie juli-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
107 PC voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters apr-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
109 PC voor het kleding- en confectiebedrijf okt-18

 

 

apr-19

Ongeveer + 0,96 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

110 PC voor de textielverzorging jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
111.1-2 PSC voor de metaal-, machine- en elektrische bouw juli-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
111.3 PSC voor de montering van metalen bruggen en gebinten juli-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
112 PC voor het garagebedrijf feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
113 PC voor het ceramiekbedrijf, behalve pannenbakkerijen feb-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
113.4 PC voor de pannenbakkerijen okt-18 Ongeveer + 0,45 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
114.1 à 4 PC voor de steenbakkerij okt-18 + 0,50 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
115 PC voor het glasbedrijf nov-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
116 PC voor de scheikundige nijverheid mei-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
118.1 à 22 PC voor de voedingsnijverheid jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
119.1-2-3 PC voor de handel in voedingswaren jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
120 PC voor de textielnijverheid en het breiwerk (9)/10/18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
120.1 PSC voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers (vroegere PC nr. 123)

 

okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
121 PC voor de schoonmaak jan-19

 

 

juli-19

Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

 

Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

124 PC voor het bouwbedrijf okt-18 Ongeveer + 0,43033 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van de verhoging van de minimumlonen)
126 PC voor de stoffering en de houtbewerking jan-19 Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van de verhoging van de minimumlonen)
127 PC voor de handel in brandstoffen okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
127.2 PSC voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
129 PC voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton jan-19

 

 

juli-19

Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

130 PC voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf (09)/09/19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van de verhoging van de minimumlonen)
136 PC voor de papier- en kartonbewerking jan-19

 

 

juli-19

Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

140.1 PC voor het vervoer – PSC voor de autobussen en autocars (garagepers.), uitgezonderd stadsbussen feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
140.1 PC voor het vervoer – Autobussen (rijd. pers.), uitgezonderd stadsbussen nov-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
140.1 PC voor het vervoer – Autocars (rijd. pers.) okt-18 Ongeveer + 1,75 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
140.2 PC voor het vervoer – PSC voor ondernemingen van taxi’s (garagepers.) nov-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
140.2 PC voor het vervoer – PSC voor ondernemingen van taxi’s (rijdend pers.) maart-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
140.3 PC voor het vervoer – PSC voor het goederenvervoer en -behandeling ten lande voor rekening van derden (garagepers.) jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
140.3 PC voor het vervoer – PSC voor het goederenvervoer en -behandeling ten lande voor rekening van derden (rijdend en niet-rijdend pers.) jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
140.4 PC voor het vervoer – PSC voor de afhandeling op de luchthavens jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
140.5 PC voor het vervoer – PSC voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (garagepers.) feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
140.5 PC voor het vervoer – PSC voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten (rijdend pers.) dec-18 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
142.1 PSC voor de terugwinning van metalen jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
142.2 PSC voor de terugwinning van lompen okt-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
142.3 PSC voor de terugwinning van papier april-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
142.4 PSC voor de terugwinning van allerlei producten jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
144 PC voor de landbouw jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
145.1 à 5 PC voor het tuinbouwbedrijf jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
149.1 PSC voor de elektriciens: installatie en distributie jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
149.2 PSC voor het koetswerk feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
149.3 PSC voor de edele metalen feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
149.4 PSC voor de metaalhandel feb-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen (+ span.) en de reëel betaalde lonen
152 PC voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
200 Aanvullend PC voor de bedienden jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
201 PC voor de zelfstandige kleinhandel april-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van de verhoging van de minimumlonen)
202 PC voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren maart-19 + 1 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
202.1 PSC voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven april-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van de verhoging van de minimumlonen)
207 PC voor de bedienden van de scheikundige nijverheid mei-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (“ingeschaalde of inschaalbare bedienden”)
209 PC voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid juli-19 Ongeveer + 1,95 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
211 PC voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
214 PC voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (“ingeschaalde of inschaalbare bedienden”)
215 PC voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf okt-18

 

 

april-19

Ongeveer +  0,96 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

220 PC voor de bedienden uit de voedingsnijverheid jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
221 PC voor de bedienden uit de papiernijverheid jan-19

 

 

juli-19

Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

222 PC voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking jan-19

 

 

juli-19

Ongeveer + 0,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

Ongeveer + 1,00 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen

225 PC voor de bedienden van de inrichtingen van het vrij gesubsidieerd onderwijs okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
226 PC voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek april-19 + 1,4 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen (ten belope van max. cat 8)
227 PC voor de audiovisuele sector jan-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
302 PC voor het hotelbedrijf jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
303 PC voor het filmbedrijf juli-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
303.1 PSC voor de filmproductie juli-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
303.3 PSC voor de exploitatie van bioscoopzalen juni-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
304 PC voor het vermakelijkheidsbedrijf okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
306 PC voor het verzekeringswezen jan-19 Ongeveer + 1,90 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
307 PC voor de makelarij en verzekeringsagentschappen okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
311 PC voor de grote kleinhandelszaken okt-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
312 PC voor de warenhuizen april-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
313 PC voor de apotheken en tarificatiediensten maart-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
314 PC voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen sept-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
315.2 PSC voor de luchtvaartmaatschappijen feb-19 + 2 % op het GMMI en de reëel betaalde lonen
317 PC voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
318.1-2 PC voor de gezins- en bejaardenhulp okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
319.1-2 PC voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
320 PC voor de begrafenisondernemingen juli-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
321 PC voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen juli-19 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
322.1 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren dec-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
323 PC voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
327 PC voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen feb-20 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
329 PC voor de socio-culturele sector okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
330 PC voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (behalve tandprothese) feb-20 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
330 PC voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (enkel tandprothese) okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
331 PC voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (instellingen zonder CAO) feb-20 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
331 PC voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (Kind&Gezin) okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
332 PC voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector feb-20 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
333 PC voor toeristische attracties jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
334 PC voor de openbare loterijen feb-20 + 2 % (enkel GMMI)
335 PC voor de sociale organisaties feb-20 + 2 % (enkel GMMI)
336 PC voor de vrije beroepen feb-20 + 2 % enkel op de sectorale minimumlonen
337 PC voor de non-profitsector okt-18 + 2 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
339 PC voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting feb-20 + 2 % (enkel GMMI)
340 PC voor de orthopedische technologieën (arbeiders) okt-18 Ongeveer + 0,45 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
340 PC voor de orthopedische technologieën (bedienden) jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
341 PC voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten jan-19 Ongeveer + 1,85 % op de minimumlonen en de reëel betaalde lonen
Sociale uitkeringen feb-20 + 2 %
Openbare sector okt-18 + 2 %

 

Bijgewerkt tot 5/09/2018.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!