INDEXERINGSCOËFFICIËNT KADASTRAAL INKOMEN 2020

Wanneer de werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer, vormt dit een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning, vermenigvuldigd met 2.

Het voordeel wordt bepaald op basis van de volgende formule: (geïndexeerd) K.I. x 100/60 x 2.

Voor een gemeubelde woning wordt het voordeel in natura wel nog verhoogd met 2/3de.

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor inkomstenjaar 2020 bedraagt de indexeringscoëfficiënt voor het kadastraal inkomen 1,8492.

Opmerking: de RSZ baseert zich in principe op de huurwaarde om het voordeel van een gratis woning te bepalen. In de praktijk kan het fiscale forfait ook hier wel richtinggevend zijn voor de RSZ.

Bron: Circulaire nr. 2020/C/18 dd. 22 januari 2020 betreffende de indexering van het kadastraal inkomen, www.fisconet.be .