Indexeringscoëfficiënt

 

Wanneer de werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer, vormt dit een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning, vermenigvuldigd met 2.

Voor een gemeubelde woning wordt het voordeel in natura wel nog verhoogd met 2/3de.

 

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. De FOD Financiën heeft intussen bevestigd dat de indexeringscoëfficiënt voor het kadastraal inkomen 2,0915 bedraagt voor inkomstenjaar 2023.

Voor inkomstenjaar 2022 bedroeg de indexeringscoëfficiënt 1,9084.

 

Opmerking: de RSZ baseert zich in principe op de vermoedelijke huurwaarde om het voordeel van een gratis woning te bepalen. Voor de raming van het voordeel in natura van de woning voor een conciërge baseert de RSZ zich wel op de forfaitaire raming van de fiscus.

 

Aangezien wij niet altijd op de hoogte zijn van het KI van een woning of van de concrete samenstelling van de bedragen die geboekt worden als voordeel van alle aard, vragen wij om ons zeker te contacteren indien deze wijziging gevolgen kan hebben voor de loonberekening van jullie onderneming.

 

Revalorisatiecoëfficiënt

 

De FOD Financiën heeft ook de nieuwe revalorisatiecoëfficiënt van de kadastrale inkomens bekendgemaakt. De revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2023 bedraagt 5,37 (voor inkomstenjaar 2022 was dit 4,87).

 

Elke jaar wordt de revalorisatiecoëfficiënt kadastrale inkomens opnieuw vastgelegd om de belastbare waarde van een onroerend goed te berekenen. Deze coëfficiënt kan van belang zijn voor bedrijfsleiders indien ze een gebouw ter beschikking stellen aan een vennootschap waarmee ze verbonden zijn.

 

De huurinkomsten hieraan verbonden zullen immers als bezoldiging of loon worden belast als deze inkomsten meer bedragen dan 5/3de van het gerevaloriseerde KI. Men bekomt dit drempelbedrag als men het niet-geïndexeerde KI van het onroerend goed vermenigvuldigt met 5/3de en met de revalorisatiecoëfficiënt.

 

Gelieve ons zeker zelf even te contacteren indien er voor jullie dossier dergelijke huurinkomsten geboekt worden.

 

 

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2024, www.fisconetplus.be.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!