In PC 200, het aanvullend paritair comité voor de bedienden, wordt de indexaanpassing van de lonen gebaseerd op het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het vorige jaar gedeeld door het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van 2 jaar geleden. Deze indexaanpassing gebeurt jaarlijks op 1 januari.

Op basis van deze berekening bedraagt de definitieve indexaanpassing 0,80% met ingang van 1 januari 2020.

De baremalonen en de reële lonen voor de bedienden van PC 200 zullen vanaf 1 januari 2020 dus met 0,80% verhoogd worden.

De jaarlijkse premie die aan de bedienden van PC 200 betaald wordt in de maand juni volgt ook deze indexering en zal hierdoor voor het jaar 2020 € 265,12 bedragen.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!