De lonen voor de bedienden in PC 226 worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. De indexatie op 1 januari 2019 bedraagt 1,26%.

Ook de werkelijke toegepaste wedden die hoger liggen dan de minima van de weddenschaal moeten worden geïndexeerd met 1,26%, desgevallend begrensd tot het eindbedrag van klasse 8, namelijk 4.610,98 EUR.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!