Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen.

Voor andere gepensioneerden gelden er inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding.

Met ingang van 1 januari 2024 gelden de volgende inkomensgrenzen:

  Kinderlast

 

Vóór 65 jaar

(vervroegd pensioen of gezinspensioen)

Vóór 65 jaar met enkel overlevingspensioen Vanaf wett. pens. leeftijd (overlevings-pensioen of gezinspensioen)
Werknemer (bruto) neen € 9.850 € 22.934 € 28.450
ja € 14.775 € 28.667, te verhogen met € 5.733 per kind ten laste € 34.606
Zelfstandige (netto) neen € 7.880 € 18.347 € 22.760
ja € 11.820 € 22.934, te verhogen met € 4.587 per kind ten laste € 27.685

 

Bron: Ministerieel besluit van 4 december 2023 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 15 december 2023.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!