Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

 

Voor andere gepensioneerden gelden er inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding (bv. 35% overschrijding = 35% terug te betalen in het daaropvolgende jaar).

 

Voor 2021 gelden de volgende inkomensgrenzen:

 

  Kinderlast

 

 

 

Vóór 65 jaar

(vervroegd pensioen of gezinspensioen)

Vóór 65 jaar met enkel overlevingspensioen Vanaf wett. pens. leeftijd (overlevings-pensioen of gezinspensioen)
Werknemer (bruto) neen € 8.496 € 19.782 € 24.540
ja € 12.744 € 24.728 € 29.850
Zelfstandige (netto) neen € 6.797 € 15.826 € 19.632
ja € 10.195 € 19.782 € 23.880

 

Bron: Ministerieel besluit van 24 december 2020 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 8 januari 2021.

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!