Een werknemer die ziek is, heeft recht op gewaarborgd loon of, indien de ziekte samenvalt met een dag waarop de werknemer normaal tijdelijk werkloos was, een uitkering van de mutualiteit.
Een werknemer die in quarantaine geplaatst wordt, kan van thuis uit werken of, indien dit niet mogelijk is, een uitkering ontvangen wegens tijdelijke werkloosheid overmacht.

Of er sprake is van ziekte dan wel quarantaine blijkt niet altijd duidelijk uit de getuigschriften die dokters afleveren. Dit brengt dan ook discussies over de betaling van het gewaarborgd loon met zich mee. Om die reden werd er begin mei het ‘quarantainegetuigschrift’ ingevoerd.

Dokters kunnen nog steeds een gewoon medisch getuigschrift afleveren bij ziekte, ongeval of zwangerschap. Het quarantainegetuigschrift kan afgeleverd worden aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar
• in nauw contact zijn geweest met een geïnfecteerde persoon;
• zelf besmet zijn en geen symptomen vertonen;
• waarbij de medische situatie van de werknemer een risico inhoudt.

In principe mag een werknemer met een quarantainegetuigschrift de woning niet verlaten. Bepaalde essentiële afwijkingen kunnen echter wel toegestaan zijn, zoals medische afspraken die niet kunnen uitgesteld worden of de bevoorrading van geneesmiddelen en voedsel.

De arts mag het attest persoonlijk, via de post of elektronisch bezorgen aan de werknemer. In geval van een elektronische bezorging, moet het attest niet ondertekend worden door de arts, maar de identificatie van de arts moet wel duidelijk blijken.

Bron: www.riziv.fgov.be.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!