Sedert 1 januari 2018 kan in de volgende sectoren gebruik worden gemaakt van het systeem van de flexi-jobs:

 • PC 118.03: het paritair subcomité voor de bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij uitgezonderd industriële bakkerijen (RSZ-werkgeverscategorie 258);
 • PC 119: het paritair comité voor de handel in voedingswaren;
 • PC 201: het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel;
 • PC 202: het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren;
 • PC 202.01: het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven;
 • PC 302: het paritair comité voor de horeca;
 • PC 311: het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken;
 • PC 312: het paritair comité voor de warenhuizen;
 • PC 314: het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;
 • PC 322: het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder één van de bovengenoemde paritaire comités.

 

Vanaf 1 januari 2023 kwamen daar de volgende sectoren bij:

 • PC 118: het paritair comité voor de voedingsnijverheid met als hoofdactiviteit de detailhandel in de artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in de NACE-code 47242;
 • PC 223: het paritair comité voor de sport;
 • PC 303.03: het paritair subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen;
 • PC 304: het paritair comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
 • PC 330: het paritair comité voor gezondheidsinrichtingen en –diensten en de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met uitsluiting van zorgfuncties (= functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen).

 

Op 10 oktober 2023 besliste de federale regering om het aantal sectoren waar flexi-jobs mogelijk zijn opnieuw uit te breiden naar 12 nieuwe sectoren:

 • de kinderopvang;
 • het onderwijs;
 • de voedingssector;
 • de sector voor vervoer en logistiek;
 • de sector van de begrafenisondernemingen;
 • de autosector;
 • de sport en cultuursector;
 • de evenementensector;
 • de verhuissector;
 • de sector van de rijscholen;
 • de immosector;
 • de land- en tuinbouw.

 

Enkele eerste kanttekeningen hierbij zijn:

 • Alle sectoren moeten zelf nog beslissen of ze flexwerk zullen toelaten, de regering laat hen de optie om het statuut te weigeren als ze denken dat het nadelig is voor hen.
 • Om als flexi-jobber aan de slag te gaan in het onderwijs en de kinderopvang zal de flexi-job werknemer wel over de nodige opleidingen of diploma’s moeten beschikken.

 

Het flexi-jobsysteem zou wel worden gewijzigd zodat het minder interessant wordt om flexi-job werknemers tewerk te stellen. Het zou onder meer gaan om de volgende wijzigingen:

 • de sectorale barema’s zullen nageleefd moeten worden, behalve in de horeca, waar bijzondere voorwaarden zullen gelden;
 • de werkgeversbijdrage wordt opgetrokken van 25% naar 28%;
 • voor niet-gepensioneerde flexi-job werknemers zal op jaarbasis een plafond van € 12.000 gelden voor de fiscale vrijstelling van het flexiloon;
 • het zal niet meer mogelijk zijn om 4/5de aan de slag te gaan bij een onderneming en daarnaast als flexi-job werknemer aan de slag te gaan bij “een onderneming die eraan verbonden is”. Bijvoorbeeld een cafébaas met verschillende zaken zal personeel niet in de ene zaak aan 4/5de kunnen inschrijven, om hen dan als flexi-job werknemer in de andere zaken te laten werken;
 • voor personen die overschakelen van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling, zal voortaan een wachtperiode gelden. Zij zullen pas na 6 maanden een flexi-job mogen uitoefenen.

 

Door deze wijzigingen zal een flexi-job werknemer per uur in het algemeen duurder zijn voor een werkgever dan een gewone werknemer. Het voordeel blijft wel dat een flexwerker veel korter en onregelmatiger in te zetten is.

 

Deze maatregel zou het opnieuw mogelijk moeten maken om sneller en makkelijker personeel aan te trekken in die sectoren, waar er een tekort aan werkkrachten is.

 

Opgelet! Deze maatregel zou in voege treden op 1 januari 2024, maar moet nog in wetgevende teksten worden gegoten en is dus nog steeds onderhavig aan wijzigingen.

 

Bron: Allerlei persberichten.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!