De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen heeft tot doel een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op basis van het geslacht. De nieuwe wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 breidde dit toepassingsgebied uit naar een systeem van verschillende beschermde criteria.

Om deze reden wordt het woord ‘geslacht’ vervangen door ‘een door deze wet bepaald beschermd criterium’ dat volgende beschermde criteria omvat: het geslacht, de zwangerschap, de medisch begeleide voortplanting, de bevalling, het geven van borstvoeding, het moederschap, de gezinsverantwoordelijkheden, de genderidentiteit, de genderexpressie, de seksekenmerken en de geslachtsverandering.

Bijkomend voorziet de nieuwe wet het recht voor de werknemer om na afloop van zijn moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof of een ander verlof in het kader van gezinsverantwoordelijkheden, terug te keren naar dezelfde functie bij de werkgever. Indien dit niet mogelijk is, is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om een gelijkwaardige of vergelijkbare functie te voorzien voor de betrokken werknemer die in overeenstemming is met de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking.

Verder heeft de werknemer ook het recht om te genieten van elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden, waarop deze tijdens de afwezigheid wegens bovengenoemde redenen aanspraak had kunnen maken. Daarnaast heeft de werknemer alsnog het recht om te profiteren van alle verworven en in wording zijnde rechten tijdens de opname van de moederschapsrust, geboorteverlof, adoptieverlof of een ander verlof in het kader van de gezinsverantwoordelijkheden.

Bij een schending van deze rechten is de werkgever een forfaitaire schadevergoeding die gelijk is aan zes maanden brutoloon, verschuldigd aan de betrokken werknemer. Deze forfaitaire schadevergoeding is sinds de nieuwe wet cumuleerbaar met beschermingsvergoedingen ingevolge de beëindiging van een arbeidsbetrekking.

 

Bron: Wet van 15 november 2022 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, BS 9 januari 2023.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!