Werknemers die extra ondersteuning of advies wensen bij het nemen van beslissingen over hun loopbaan, kunnen hiervoor in Vlaanderen loopbaanbegeleiding volgen bij een erkend loopbaancentrum. Deze begeleiding kan betaald worden met loopbaancheques die werknemers kunnen aankopen via de VDAB. Werknemers betalen een beperkte bijdrage voor deze loopbaancheques, het grootste deel van de kosten worden gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Vanaf 1 januari 2024 wordt het systeem van de Vlaamse loopbaancheques hervormd. Voortaan geldt er een bijkomende voorwaarde voor een loopbaancentrum, namelijk de verplichting om in het bezit te zijn van een beroepskwalificatie ‘loopbaanbegeleider’. Daarnaast worden de persoonlijke bijdrage van de loopbaancheque en de vergoeding voor de loopbaanbegeleiding verhoogd.

Vanaf 1 januari 2024 zal zowel de zaakvoerder als de loopbaanbegeleider moeten beschikken over een beroepskwalificatie van loopbaanbegeleider. Er wordt voorzien in overgangsmaatregelen afhankelijk van het moment waarop men beschikt over een mandaat loopbaanbegeleiding.

 

Mandaat vanaf 1 januari 2024

De ondernemingen waarin vanaf 1 januari 2024 een mandaat wordt verleend, krijgen 18 maanden de tijd om te voldoen aan de voorwaarden van beroepskwalificatie van loopbaanbegeleider. Deze termijn begint te lopen van zodra er een voldoende opleidingsaanbod is om de beroepskwalificatie voor loopbaanbegeleider te behalen.

Uiterlijk op 31 december 2029 beschikken de zaakvoerder, exploitant of verantwoordelijke van de onderneming de aangestelde of lasthebbers ervan, bij de aanvraag van het mandaat over een beroepskwalificatie van loopbaanbegeleider.

 

Mandaat vóór 31 december 2023

De ondernemingen die op 31 december 2023 al een mandaat loopbaanbegeleiding hebben, moeten uiterlijk op 31 december 2029 voldoen aan de voorwaarden. De VDAB kent onder bepaalde voorwaarden een gelijkstelling toe. Deze gelijkstelling blijft behouden na 31 december 2029 indien de loopbaanbegeleiders vóór 1 januari 2024 verbonden waren aan een gemandateerde onderneming of een erkend centrum voor loopbaanbegeleiding. De loopbaanbegeleiders die geen gelijkstelling genieten moeten uiterlijk op 31 december 2029 de beroepskwalificatie van loopbaanbegeleider behalen.

 

De Vlaamse minister voor werk kan de termijn van 18 maanden of de uiterlijke datum van 31 december 2029 wijzigen indien de meeste opleidingen tot beroepsbekwaamheid langer dan 18 maanden duren of er onvoldoende mogelijkheden zijn om de beroepskwalificatie te behalen.

De vergoeding voor de gemandateerde onderneming wordt verhoogd van € 140,25 naar € 150,07. De persoonlijke bijdrage van de werknemer wordt verhoogd van € 40 naar € 45.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, wat betreft de beroepskwalificatie loopbaanbegeleider en de vergoeding voor gemandateerde onderneming, BS 16 januari 2024.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!