De ministerraad besliste op 30 september 2022 om het recht op vaccinatieverlof te heractiveren.

Met de winter in zicht, kan iedereen van 18 jaar en ouder sinds september een herfstbooster laten toedienen. Daarom wordt het vaccinatieverlof opnieuw ingevoerd vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022. Indien nodig, kan deze termijn verlengd worden tot 31 maart 2023.

Elke werknemer krijgt dus opnieuw het recht om, met behoud van loon, van het werk afwezig te zijn om zich te laten vaccineren, en dit gedurende de tijd die hiervoor nodig is.

Ook om een minderjarig kind dat met hem samenwoont naar het vaccinatiecentrum te vergezellen, kan de werknemer vaccinatieverlof nemen. Dit recht geldt ook indien de werknemer een meerderjarige met een handicap of onder voogdij begeleidt naar het vaccinatiecentrum, ongeacht of het om zijn eigen kind gaat of om iemand over wie de werknemer het wettelijk voogdijschap uitoefent.

Om recht op loon te hebben, moet de werknemer de werkgever op voorhand verwittigen, van zodra hij het tijdstip of tijdslot van de vaccinatie kent. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen. Hij moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

 

Bron: Beslissingen ministerraad van 30 september 2022, www.news.belgium.be.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!