De wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, die op 21 november 2022 gepubliceerd werd in het Belgische Staatsblad, wordt het vaccinatieverlof opnieuw ingevoerd vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022.

Indien nodig kan de regeling bij koninklijk besluit nog verlengd worden tot uiterlijk 31 maart 2023.

Wat houdt het vaccinatieverlof in?

Elke werknemer krijgt opnieuw het recht om, met behoud van zijn normaal loon, van het werk afwezig te zijn om zich te laten vaccineren tegen coronavirus COVID-19 en dit gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Ook om een minderjarige kind dat met hem samenwoont naar het vaccinactiecentrum te vergezellen, kan de werknemer vaccinatieverlof nemen.

 

Wanneer de werknemer samenwoont met de andere ouder van het kind, kan het recht voor éénzelfde periode slechts door een van hen worden uitgeoefend.

 

Het recht op vaccinatieverlof geldt ook indien de werknemer een meerderjarige met een handicap of onder voogdij begeleidt naar het vaccinatiecentrum, ongeacht of het om zijn eigen kind gaat of om iemand over wie de werknemer het wettelijk voogdijschap uitoefent.

 

De werknemer moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan

 

Welke formaliteiten moet de werknemer vervullen?

Om recht op loon te hebben, moet de werknemer de werkgever op voorhand verwittigen, van zodra hij het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie kent. Op verzoek van de werkgever dient de werknemer hiervan het bewijs voor te leggen.

 

Het voorleggen van de afspraakbevestiging of de uitnodiging geldt als voldoende bewijs. Het is de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de info die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak.

 

Het is de werkgever vervolgens enkel toegestaan om de afwezigheid van de werknemer te registreren als klein verlet. Hij mag de reden van het klein verlet niet registreren, noch registreren dat de werknemer of de persoon die hij naar het vaccinatiecentrum begeleidt gezondheidsproblemen heeft.

 

Hoe wordt het loon berekend?

Het vaccinatieverlof wordt gelijkgesteld met klein verlet. Uiteraard zal de werkgever enkel loon moeten betalen voor de uren die de werknemer effectief had moeten presteren overeenkomstig zijn gepland uurrooster.

 

Bron: Wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegekend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (1), BS 21 november 2022.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!