Op woensdag 17 november 2021 heeft het overlegcomité nieuwe beslissingen genomen inzake telewerk. De maatregelen zijn ingegaan op zaterdag 20 november. In de privésector en openbare besturen is telewerk opnieuw verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de onderneming. Voor deze personen zal opnieuw een attest of bewijsstuk moeten voorzien worden.

  • Van 20 november tot en met 12 december: Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Verder mogen er per dag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.
  • Vanaf 13 december 2021: Het aantal terugkeerdagen gebracht op maximaal 2 dagen per week per personeelslid en mag het maximum aantal personen aanwezig in de vestigingseenheid maar maximum 40% bedragen.

Voor KMO’s waar minder dan 10 personen werkzaam zijn mogen er maximum 5 personen van diegenen voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

 

Registratietool

Daarnaast zal de registratietool telewerk opnieuw ingevoerd worden. Dit is dezelfde registratie als deze die gold in april, mei en juni van dit jaar. Dit is verplicht voor alle werkgevers, behalve voor KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie. Men bedoelt hiermee dus niet 5 werknemers!

De eerste aangifte zal lopen voor de periode van 22/11 tot en met 31/12. Er zal hiervoor een foto genomen moeten worden van de situatie op 24/11/2021 en uiterlijk aangegeven worden op dinsdag 30 november 2021.

De tool zal vanaf 24/11/2021 beschikbaar zijn via deze website: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm

 

Welke informatie moet u opgeven?

  • U kan inloggen als vertegenwoordiger van de onderneming (toegangssysteem CSAM) of als gewone burger (persoon zonder toegangsrechten) via e-ID of Itsme.
  • De aangifte moet gebeuren per vestiging (uw vestigingsnummer is beschikbaar op het KBO)
  • Totaal aantal personen werkzaam in de onderneming registreren die gedurende de periode gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Dit gaat dus om arbeiders, bedienden, studenten, extra’s, flexi-jobs. Wordt er regelmatig gebruik gemaakt van uitzendkrachten, dan moeten deze personen ook aan dit totaal toegevoegd worden. Ook personen die op zelfstandige basis werken en regelmatig aanwezig zijn, moeten hierin opgenomen worden (consultants, vennoten, zaakvoerders, onderaannemers, …)
  • Het aantal personen in “niet-telewerkbare functies”. Het gaat om personen die in geen enkel geval kunnen telewerken, ook niet occasioneel of voor bepaalde specifieke taken. De groep van personen die gedeeltelijk en/of volledig kunnen telewerken moet niet geregistreerd worden.

Bijvoorbeeld: In uw onderneming zijn in totaal 10 werknemers tewerkgesteld (5 arbeiders en 5 bedienden), 2 uitzendkrachten en er zijn ook 2 zaakvoerders op 24 november 2021.

  • U dient dus 14 personen aan te geven die gewoonlijk aanwezig zijn in de onderneming.
  • De 5 bedienden en 2 zaakvoerders kunnen gedeeltelijk/volledig van thuis uit werken. Het aantal personen in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is, ligt dus 7 (5 arbeiders + 2 uitzendkrachten).

 

Toekomstige aangiftes

Voor de aangiftes vanaf 1 januari 2022 zal een foto moeten worden genomen op de eerste werkdag van de maand, namelijk 3 januari 2022 en moet dit uiterlijk worden doorgegeven op donderdag 6 januari 2022.

Als er geen wijzigingen zijn voor de volgende maanden moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

 

Heeft u vragen, ondervindt u problemen of wenst u dat wij deze aangifte voor u in orde brengen, neem dan zelf uiterlijk tegen vrijdag 26 november contact op met uw dossierbeheerder.