GRONDWETTELIJK HOF VERNIETIGT DE MOBILITEITSVERGOEDING (CASH FOR CAR)

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van donderdag 23 januari 2020 de wet tot invoering van een mobiliteitsvergoeding vernietigd.
De maatregel van de mobiliteitsvergoeding (cash for car) laat werknemers toe om hun bedrijfswagen in te ruilen voor meer loon met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. Dit moet de werknemers aansporen om te kiezen voor meer milieuvriendelijke vervoermiddelen.
De vakbonden ACV en ABVV en drie klimaatorganisaties trokken echter naar het Grondwettelijk Hof om de wet aan te vechten omdat er volgens hen geen aantoonbaar verband was tussen de maatregel en de milieudoelstellingen en omdat de uitwerking ervan discriminerend is ten aanzien van werknemers die geen bedrijfswagen ter beschikking hebben.
De gevolgen van de wet blijven wel gehandhaafd tot nieuwe wetsbepalingen in werking treden uiterlijk op 31 december 2020. Hierdoor kunnen werknemers die er momenteel gebruik van maken nog tot uiterlijk eind 2020 de mobiliteitsvergoeding ontvangen.

Bron: Arrest nr. 11/2020 van 23 januari 2020 van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding.