Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen indien hij hiervan vooraf aangifte doet bij de Pensioendienst of bij het RSVZ en zijn beroepsinkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen niet overschrijden.

Aangezien het einde van het jaar stilaan dichterbij komt, doet u er goed aan met de gepensioneerde te bekijken hoeveel hij tot nu toe verdiend heeft in 2017.

De bruto-inkomsten worden hiervoor in rekening gebracht.

Hierbij vindt u nog eens een overzicht van de grenzen ‘toegelaten inkomsten voor gepensioneerden’ voor 2017.

  1. Gepensioneerden met een rustpensioen of met een rust- en overlevingspensioen

jonger dan wettelijke pensioenleeftijd, en minder dan 45j loopbaan bij de ingang van het pensioen:

zonder kinderlast:                  € 7 856,00

met kinderlast:                        € 11 784,00

 

ouder dan wettelijke pensioenleeftijd of min. 45j loopbaan bij de ingang van het pensioen:

zonder kinderlast: onbegrensd

met kinderlast:                        onbegrensd

 

  1. Gepensioneerden met (uitsluitend) een overlevingspensioen:

jonger dan wettelijke pensioenleeftijd:

zonder kinderlast:                  € 18,291,00

met kinderlast:                        € 22,864,00

 

ouder dan wettelijke pensioenleeftijd:

zonder kinderlast:                  € 22,690,00

met kinderlast:                                        -€ 27,600,00

 

 

Bij overschrijding van deze jaargrenzen met minder dan 100% wordt het  pensioen met een gelijk percentage verminderd. Indien de grenzen met 100% en meer worden overschreden, wordt het pensioen geschorst voor het volledige kalenderjaar.

 

Bron: www.onprvp.fgov.be.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!