Op 30 december 2020 werd de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie gepubliceerd. Deze wet bevat een aantal steunmaatregelen.

 

De meeste steunmaatregelen zijn enkel van toepassing op de zorgsector, het onderwijs en de centra voor contactopsporing. De maatregel inzake de toepassing van goedkope vrijwillige overuren in het 4de kwartaal 2020 en het 1ste kwartaal 2021 kan echter toegepast worden door alle werkgevers die behoren tot één van de cruciale sectoren opgenomen in het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020.

 

In het 2de kwartaal 2020 mochten de betrokken werkgevers hun werknemers tot 220 vrijwillige overuren laten presteren zonder overloontoeslag te betalen en vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.

 

Voor Q4 2020 is een bijkomend contingent van 120 vrijwillige overuren opnieuw vrijgemaakt (Opgelet! Reeds gepresteerde bijkomende vrijwillige overuren in Q2 moeten in mindering gebracht worden van dit totaal).

 

Voor 2021 start men met een nieuw quotum van 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren in Q1 2020 bovenop de basis vrijwillige overuren. Voor deze 120 bijkomende vrijwillige overuren is opnieuw geen toeslag verschuldigd en zijn ze eveneens vrijgesteld van RSZ en BV.

 

Een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord voor een periode van 6 maand tussen werknemer en werkgever dient wel nog steeds afgesloten te worden. Dit kan u opvragen bij uw dossierbeheerder.

 

 

Bron: Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, B.S. 30/12/2020.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!