Beste Werkgever,

Beste HR-verantwoordelijke,

 

“De meeste mensen deugen!” weet Rutger Bergman ons te vertellen. Dit geldt dus ook voor onze medewerkers. De meeste personeelsleden zijn gemotiveerd om hun werk goed uit te voeren.

Het is dus zaak, als werkgever, die motivatie constant te voeden. Daarom engageert Sodalis zich tot het programma “GO”: Gezond Ondernemen. Een lessenreeks waarbij werkgevers en HR-verantwoordelijke samen zitten rond een stimulerend personeelsbeleid. Gespreid over 2021-2022 komen volgende onderwerpen aan bod:

Volgende thema’s aan bod:

Onderwerp Regio Datum Lesgever
Aanwezigheids- en verzuimbeleid, re-integratie Brugge 26/10/2021

16u-18u

Peter Vanslembrouck en Dr. Manu Van Daele
“De periode van verkoudheden en griep komt er terug aan” Gent 08/11/2021

16u-18u

Peter Vanslembrouck en Dr. Wim Van Hooste
Alcohol- en middelenbeleid Brugge 23/11/2021

16u-18u

Caroline Lanckriet
“Wees voorbereid op de feestdagen en nieuwjaarsrecepties” Gent 30/11/2021

16u-18u

Caroline Lanckriet
Doelstellingen en verwachtingen formulieren Brugge 11/01/2022

16u-18u

Stéphanie Teoh
“Een nieuw jaar met nieuwe voornemens” Gent 18/01/2022

16u-18u

Stéphanie Teoh
Groepscohesie Brugge 08/02/2022

16u-18u

Peter Vanslembrouck
“Van individuele doelstellingen naar bedrijfsdoelstellingen” Gent 15/02/2022

16u-18u

Peter Vanslembrouck
Conflicten op het werk Brugge 08/03/2022

16u-18u

Peter Vanslembrouck
“Van conflicten naar confrontatie” Gent 15/03/2022

16u-18u

Peter Vanslembrouck
Motivatie en motiverend beleid Brugge 19/04/2022

16u-18u

Hermina Van Coillie
“Motiveren zonder controleren” Gent 26/04/2022

16u-18u

Hermina Van Coillie
Werken met verschillende culturen Brugge 10/05/2022

16u-18u

Muhammet Yilmaz
“Verschillende achtergronden, generaties, … samen in 1 team” Gent 17/05/2022

16u-18u

Muhammet Yilmaz

 

Lesgevers:

  • Hermina Van Coillie: Doctor in de Psychologie, Docent HoGent, Expert in motivatie en engagement van medewerkers, auteur van het boek “Motiveren zonder controleren?” (Bestel het boek via Die Keure)
  • Muhammet Yilmaz : Zelfstandig Preventieadviseur niv 2, die bedrijven begeleid in communicatie mbt welzijn & diversiteit
  • Peter Vanslembrouck: Psycholoog en preventieadviseur psychosociale aspecten binnen Mediwet
  • Manu Van Daele: arbeidsarts Mediwet Brugge
  • Wim Van Hooste: arbeidsarts Mediwet Gent
  • Caroline Lanckriet: Arbeids- en organisatiepsycholoog, preventieadviseur psychosociale aspecten en coördinator psychosociale cel binnen Mediwet.
  • Stéphanie Teoh: Klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, Preventieadviseur psychosociale aspecten io, EMDR-therapeut binnen Mediwet en coördinator Vlaams Centrum Voor Hulpverlening

 

 

Elke sessie start met een kort theoretische kader. Op basis daarvan werken we samen naar een praktische vertaling binnen uw onderneming.  Binnen deze beleidsaspecten richten we ons gelijkmatig op bekrachtigen en sanctioneren. Bekrachtigen zodat collega’s die het goed doen, dat blijven doen. Collega’s aanspreken op wat beter moet, bevestigt die goede krachten in hun werk.

Na elke sessie worden standaarddocumenten voorzien zodat u met een minimum aan administratie uw huishoudelijk- of arbeidsreglement in orde zet.

Om de groepsdynamiek volledig uit te putten zien wij groepen van minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Omdat ervaringsuitwisseling bijzonder belangrijk binnen deze methodiek, vertrouwen wij erop dat u zeker aan 5 sessies deelneemt.

De kostprijs voor deze lessenreeks bedraagt 750 Euro (excl. BTW). U kan voor deze opleiding gebruik maken van de KMO portefeuille.

 

Inschrijven kan via deze link.

 

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust per mail naar info@sodalis.be

 

Wij zweren bij motiveren!

 

Het Sodalis-team