Met ingang van 1 april 2022 stijgt het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI).

Dit werd beslist in het sociaal akkoord dat op 25 juni 2021 werd gesloten tussen de sociale partners. Dit akkoord voorziet in een verhoging van het GGMMI in drie fasen: op 1 april 2022, op 1 april 2024 en op 1 april 2026.

 

Als gevolg van deze beslissing werden de cao’s nr. 43 en nr. 50 van de Nationale Arbeidsraad aangepast.

Hierdoor geldt er vanaf 1 april 2022 voor werknemers vanaf 18 jaar een gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen van € 1.806,16. Het vroegere onderscheid op basis van leeftijd en anciënniteit valt weg.

 

Daarnaast worden ook de degressieve percentages die toegepast worden op het GGMMI bij werknemers jonger dan 18 jaar verlaagd.

Voor werknemers van 17 jaar bedraagt het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen voortaan € 1.318,50 en voor werknemers van 16 jaar bedraagt dit € 1.210,13.

Voor jongeren onder 21 jaar die werken met een studentenovereenkomsten gelden er ook nog bijzondere regels.

 

Bron: www.cnt-nar.be

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!