Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen indien hij hiervan vooraf aangifte doet bij de Pensioendienst of bij het RSVZ en zijn beroepsinkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen niet overschrijden.

 

Aangezien het einde van het jaar stilaan dichterbij komt, doet u er goed aan met de gepensioneerde te bekijken hoeveel hij tot nu toe verdiend heeft in 2021.

Hiervoor worden de bruto-inkomsten in rekening gebracht. Hierbij vindt u nog eens een overzicht van de grenzen ‘toegelaten inkomsten voor gepensioneerden’ voor 2021.

 

Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

 

Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen:

  Kinderlast

 

 

 

Vóór 65 jaar

(vervroegd pensioen of gezinspensioen)

Vóór 65 jaar met enkel overlevingspensioen Vanaf wett. pens. leeftijd (overlevings-pensioen of gezinspensioen)
Werknemer (bruto) neen € 8.496 € 19.782 € 24.540
ja € 12.744 € 24.728 € 29.850
Zelfstandige (netto) neen € 6.797 € 15.826 € 19.632
ja € 10.195 € 19.782 € 23.880

 

 

Bij overschrijding van deze jaargrenzen met minder dan 100% wordt het pensioen met een gelijk percentage verminderd. Indien de grenzen met 100% en meer worden overschreden, wordt het pensioen geschorst voor het volledige kalenderjaar.

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!