Wist u dat u gelegenheidswerknemers kan tewerkstellen in de land- en tuinbouwsector? Gelegenheidswerknemers kunnen worden tewerkgesteld tegen gunstige voorwaarden. De RSZ-bijdragen worden niet berekend op het werkelijke loon, maar op een forfaitair dagloon.

 

 

 
Gelegenheidswerknemers zijn arbeiders die worden tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder:
– het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf (PC 145), met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen;
– het Paritair Comité voor de Landbouw (PC 144), voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever;
– het Paritair Comité voor de Uitzendarbeid (PC 322), voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker in één van de bovengenoemde sectoren.

 
Een gelegenheidswerknemer in de tuinbouwsector mag gedurende 65 dagen per kalenderjaar werken bij één of meerdere werkgevers in de sector. In de landbouwsector mag een gelegenheidswerknemer 30 dagen per kalenderjaar werken, bij één of meerdere werkgevers in de sector.

 
Om gebruik te kunnen maken van het voordelig RSZ-statuut als gelegenheidswerknemer mag de werknemer niet in de loop van de 180 dagen vooraf in de land- en tuinbouwsector gewerkt hebben in een andere hoedanigheid (vb. als vaste werknemer) dan als gelegenheidsarbeider .

 
Wist u bovendien dat u kan controleren hoeveel dagen de gelegenheidsarbeider reeds heeft opgebruikt en hoeveel dagen van zijn krediet al werden gereserveerd? Dit kan via de tool Green@work.

 
Green@work is een onlinedienst van de RSZ waarbij u de individuele teller van de gelegenheidswerknemer kan zien. U kan zodus:
– nagaan hoeveel dagen al gereserveerd zijn van het krediet van 65;
– en hoeveel dagen er nog over zijn voor het lopende kalenderjaar.

 
U kan dit nagaan door het rijksregisternummer (of bisnummer) van de gelegenheidsarbeider in te voeren. Opgelet: u moet vooraf schriftelijke toestemming van de werknemer vragen om de teller te kunnen raadplegen. Sodalis kan u een modeldocument bezorgen indien u dit wenst.

 
Opgelet! De verplichting tot invullen en ondertekenen van het gelegenheidsformulier blijft bestaan.

 
Green@work: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/greenatwork/index.htm

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!