Het Grondwettelijk Hof vernietigde in een arrest van donderdag 23 januari 2020 de wet tot invoering van een mobiliteitsvergoeding. Door het systeem van de mobiliteitsvergoeding, ook wel cash for car genoemd, kan een werknemer zijn bedrijfswagen inruilen voor meer loon met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen.

Er werd wel bepaald dat de gevolgen van de wet gehandhaafd blijven tot nieuwe wetsbepalingen in werking treden uiterlijk op 31 december 2020.

Op 24 februari 2020 werd het arrest van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De RSZ heeft hierop zijn administratieve instructies aangepast en bepaalt dat vanaf 24 februari 2020 er geen mogelijkheid meer is om nog een bedrijfswagen om te ruilen voor een mobiliteitsvergoeding.

Ze bevestigen wel dat de gevolgen van de vernietigde wet worden gehandhaafd tot nieuwe wetsbepalingen in werking treden en uiterlijk tot en met 31 december 2020. Hierdoor kunnen werknemers die momenteel gebruik maken van de mobiliteitsvergoeding nog tot uiterlijk eind 2020 de vergoeding ontvangen.

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2020/1, www.socialsecurity.be.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!