Op het loon van bepaalde schoolverlaters moet er geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden indien ze worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst die aanvangt in de maanden oktober, november of december 2022. Het bedrag van de bruto belastbare bezoldiging mag voor 2022 niet hoger zijn dan € 3.625.

Er moet eveneens voldaan worden aan de volgende bijkomende voorwaarden:

  • de jongere mag niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
  • hij moet elke studie met volledig leerplan of volledige leertijd hebben stopgezet;
  • hij moet alle activiteiten hebben stopgezet die door een studie, leertijd, opleidingsprogramma of door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan opgelegd zijn.

 

Vanaf januari 2023 moet er wel bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op het loon van deze jongeren.

Bron: Bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!