Het recht op geboorteverlof (voorheen ook ‘vaderschapsverlof’ genoemd) is van toepassing op alle werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst.

Elke werknemer, ongeacht het arbeidsregime waarin hij is tewerkgesteld, heeft het recht om in de periode van vier maanden vanaf de dag van de bevalling gedurende vijftien dagen (vroeger 10 dagen tot 31/12/2020) van het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn kant vaststaat.

Let wel, bij de geboorteverlof van een tweeling of een meerling worden de dagen geboorteverlof slechts eenmaal toegekend.

Het aantal dagen geboorteverlof wordt vanaf 1 januari 2023 opnieuw opgetrokken naar twintig dagen.

Tijdens de eerste drie dagen van het geboorteverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon ten laste van zijn werkgever. Tijdens de volgende dagen van het geboorteverlof ontvangt de werknemer geen loon, maar wordt hem een uitkering toegekend via de ziekenfondsen. Het bedrag van deze uitkering is vastgelegd op 82% van het gederfde brutoloon.

 

Dien een aanvraag in bij uw ziekenfonds

  • Voeg daarbij een uittreksel van de geboorteakte van het kind
  • Voeg daarbij andere documenten die uw recht bevestigen, zoals de verklaring op eer, ondertekend door u als co-ouder, die vermeldt dat u, bij gebrek aan een vaststaande afstammingsverband, de enige persoon bent die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om gebruik te maken van het recht op geboorteverlof.

 

 

 

Periode van opname

De dagen geboorteverlof mogen door de werknemer vrij worden gekozen binnen vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Zij dienen niet noodzakelijk in één keer te worden opgenomen, maar kunnen naar keuze van de werknemer worden gespreid over de periode van vier maanden vanaf de bevalling. De dag van de bevalling geldt als eerst dag van die periode van vier maanden.

 

U dient uw werkgever ook voorafgaandelijk te verwittigen omtrent de opname van het geboorteverlof en dit uiterlijk voor de start van de dagtaak.

 

Ontslagbescherming

De werknemer die gebruik maakt van zijn recht op geboorteverlof is beschermd tegen ontslag. Dit houdt in dat de werkgever de arbeidsovereenkomst van deze werknemer niet eenzijdig mag beëindigen gedurende een bepaalde beschermingsperiode, behalve om een reden die vreemd is aan het geboorteverlof.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!