De procedure voor u als werkgever is sterk vereenvoudigd.

In bepaalde gevallen moeten de werknemers wel nog een formaliteit in orde brengen zodat zij hun uitkeringen zullen ontvangen:
• U maakt voor het eerst aanspraak op uitkering tijdelijke werkloze
• U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever
• U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een wijziging van het gemiddeld aantal uren per week van uw tewerkstelling (bv. omdat u een deeltijds tijdskrediet hebt genomen)
• U maakt na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar opnieuw aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze
• U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na uw 65ste verjaardag

Om een werkloosheidsuitkering aan te vragen, moet u als werknemers aangesloten zijn bij een van de vier uitbetalingsinstellingen: de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen, of een van de drie uitbetalingsinstellingen verbonden met een vakbond: het ABVV, de ACLVB of het ACV.

De werknemer kan voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling gebruik maken van een vereenvoudigd formulier. De werknemer kijkt best na op de website van zijn uitbetalingsinstelling op welke manier dit moet worden ingediend (via mail, contactformulier, tool).

De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020.

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!