Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar.

Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast.

Het nieuwe geïndexeerde bedrag van toepassing voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 bedraagt € 0,3573 per kilometer.

 

Bron: Omzendbrief nr. 666 dd. 14 juni 2018 tot aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2018, B.S. 27 juni 2018.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!