Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar.

 

Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast.

 

Het nieuwe geïndexeerde bedrag van toepassing voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 bedraagt € 0,3460 per kilometer.

 

Bron: Omzendbrief nr. 660 dd. 20 juni 2017 tot aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2017, B.S. 23 juni 2017.