De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd dat de inspectiediensten in september 2022 flitscontroles zullen uitvoeren in de land- en tuinbouw.

 

De flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden daarom op voorhand aangekondigd op de website van de SIOD. Dit neemt niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

 

De gewone, onaangekondigde controles zullen onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

 

De SIOD stelt een specifieke checklist voor de land- en tuinbouw ter beschikking. Deze checklist geeft een handig overzicht van de documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen. Deze checklist betekent echter niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om zich alle documenten, die hij noodzakelijk acht voor het onderzoek, te laten voorleggen.

 

 

Bron: www.siod.belgie.be.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!