In bepaalde bedrijfstakken waar de tewerkstellingsplaats variabel is, wordt de tijd van de verplaatsingen die de werknemers afleggen van en naar de werven vergoed met een mobiliteitsvergoeding.

Eerder lieten wij u al weten dat het wettelijk maximumbedrag om de mobiliteitsvergoeding vrij van RSZ-bijdragen te kunnen toekennen, zou verhogen van € 0,1316 naar € 0,1579 per kilometer. Dit nieuwe bedrag is voor de RSZ van toepassing met ingang van 1 mei 2020.

Op fiscaal vlak worden de mobiliteitsvergoedingen vrijgesteld van belastingen ten belope van 50%. De voorwaarde was wel dat de toegekende mobiliteitsvergoeding niet hoger was dan € 0,1316 per kilometer.

Intussen heeft de fiscus aangekondigd dat zij de sociale regeling gaat volgen. Vanaf 1 mei 2020 zal het fiscale maximumbedrag van de mobiliteitsvergoeding dus eveneens verhoogd worden tot € 0,1579 per kilometer.

Bron: Circulaire 2020/C/56 dd. 20.04.2020 over de fiscale behandeling van de mobiliteitsvergoeding.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!