De fiscus heeft onlangs zijn toepassingsgebied van het begrip ‘fiets’ uitgebreid naar ‘een rijwiel of een speed pedelec’. Dit houdt in dat speed pedelecs, tweewielers met trapondersteuning die snelheden kunnen halen tot 45 kilometer per uur, voortaan voor de fiscus gelijkgesteld zijn met de gewone fiets. De fiscus zal deze wijziging toepassen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017.

Dit brengt met zich mee dat de speed pedelec voortaan ook van enkele fiscale voordelen kan genieten die reeds gelden voor de gewone fiets.

 

Fietsvergoeding

Wanneer er aan een werknemer of zaakvoerder een fietsvergoeding wordt toegekend, is deze tot een maximumbedrag van € 0,23 per kilometer (voor inkomstenjaar 2017) vrijgesteld van belastingen. Dit geldt nu ook voor speed pedelecs.

Terbeschikkingstelling bedrijfsfiets

Wanneer een onderneming of zaakvoerder een bedrijfsfiets of speed pedelec ter beschikking stelt aan zijn werknemer, is dit voordeel ook vrijgesteld door de fiscus. De vrijstelling geldt ook voor toebehoren en onderhouds- en stallingskosten. Voorwaarde is wel dat de bedrijfsfiets effectief gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen. De vrijstelling geldt zowel voor de woon-werkverplaatsingen als voor het zuiver privégebruik van de bedrijfsfiets.

Aftrekbaarheid

Een werkgever kan de kosten die verbonden zijn aan de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets aan 120% aftrekken in zijn vennootschapsbelasting.

En de RSZ?

De RSZ stelt een speed pedelec momenteel nog niet gelijk met een gewone fiets. Dit brengt met zich mee dat de fietsvergoeding enkel voor gewone fietsen is vrijgesteld tot een maximumbedrag van € 0,23 per kilometer (voor inkomstenjaar 2017). Voor de speed pedelecs geldt de vrijstelling nog niet.

 

Indien hier enige wijziging in komt, houden wij u zeker op de hoogte.

 

Bron: Wet van 22 oktober 2017 houdende diverse fiscale bepalingen I, B.S. 10 november 2017.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!