Wanneer een werkgever een pc, laptop, tablet, gsm, smartphone – al dan niet met internetaansluiting of telefoonabonnement – gratis ter beschikking stelt aan een werknemer en deze ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden, ontstaat er een voordeel in natura. Een voordeel in natura is een vorm van loon waar belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn.

De waardering voor het voordeel kan gebaseerd zijn op de werkelijke waarde of op een forfaitair bedrag. Indien een forfaitair bedrag door de fiscus wordt verstrekt, dan moet dit worden toegepast.

Onlangs is er een koninklijk besluit gepubliceerd dat op fiscaal vlak enkele forfaits aanpast en ook enkele toevoegt voor wat betreft het terbeschikking stellen van IT-apparaten vanaf 1 januari 2018. Dit geeft het volgende resultaat:

 

  Maandelijks forfait vanaf 1 januari 2018
PC en/of laptop € 6 (per toestel)
Tablet, GSM en smartphone € 3 (per toestel)
Gratis internet € 5 (éénmaal)
Telefoonabonnement € 4

 

Voor de RSZ geldt momenteel nog een andere waardering, maar er is aangekondigd dat zij ook dezelfde regeling zullen hanteren.

 

Van zodra deze wijziging officieel van kracht gaat, zullen wij u hier zeker van op de hoogte houden.

 

Vergeet ook niet om het sociaal secretariaat op de hoogte te brengen welke voordelen in natura u aan uw werknemers toekent, dit om de verschillende bedragen te kunnen aanpassen conform deze nieuwe wetgeving.

 

Bron: Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement (1), B.S. 13 november 2017.

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!