Het maximumbedrag van de fietsvergoeding vrijgesteld van RSZ en BV is met ingang van 1 januari 2022 verhoogd van 0,24 euro/km naar 0,25 euro/km.

 

Daarnaast voorzien sommige sectoren ook zelf minimale fietsvergoedingen. Voor de bedienden in paritair comité 200 bedraagt dit 0,10 euro per effectief afgelegde kilometer met een maximum van 4 euro per arbeidsdag. Vanaf 1 juli 2022 zal dit voor de bedienden in PC 200 verhogen naar 0,20 euro per effectief afgelegde kilometer met een maximum van 8 euro per arbeidsdag.

 

De bedienden dienen aan de werkgever een ondertekende verklaring voor te leggen waarin ze verklaren dat ze bij de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling regelmatig gebruik maken van de fiets. Daarnaast moeten ze bij wijziging van deze toestand dit zo snel mogelijk laten weten aan de werkgever.

 

 

 

 

Heeft u vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!