Naast de wijzigingen in het opleidingsrecht van werknemers in het kader van de arbeidsdeal, namelijk een individueel opleidingsrecht en de verplichting van ondernemingen met meer dan 20 werknemers tot het opstellen van een opleidingsplan, wordt er ook nog voorzien in een registratie van de opleiding in het ‘Federal Learning Account’.

 

Eerder informeerden wij je reeds over deze verplichte registratie van opleidingen. De wettekst omtrent het ‘Federal Learning Account’ werd recent goedgekeurd door het Parlement en een inwerkingtreding wordt momenteel voorzien voor 1 april 2024.

 

De digitale toepassing ‘Federal Learning Account’ moet de werknemer en de werkgever in staat stellen om de individuele opleidingsrechten en sectorale opleidingsrechten te beheren en bij te houden en de werknemer hierover te informeren. Bovendien zullen de werknemer, de werkgever en andere gemachtigden via de applicatie ook informatie krijgen over de opleidingsdagen waarop de werknemer recht heeft, de gevolgde opleidingsdagen en de gevolgde opleidingen, alsook informatie over het opleidingskrediet.

 

Gelet op het belang van opleidingen zullen de gegevens raadpleegbaar zijn gedurende de actieve loopbaan van de werknemer op de Belgische arbeidsmarkt.

 

In het wetsontwerp wordt er ook aandacht besteed aan de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de werknemers die in de digitale applicatie zijn opgenomen. In dit verband worden er dan ook wettelijke verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijken bij het registreren en beheren van persoonsgegevens voorzien.

 

Wij volgen de publicatie in het Belgisch Staatsblad verder voor je op.

 

Bron: Wetsontwerp van 19 oktober 2023 betreffende de oprichting en het beheer van de Federale Learning Account, www.dekamer.be

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!