Op 30 maart 2023 heeft het Europees Parlement een nieuwe richtlijn inzake loontransparantie aangenomen. Deze richtlijn wil ondernemingen aansporen om transparanter te zijn over hun loonbeleid en wil loondiscriminatie voorkomen door het beginsel van gelijke verloning voor gelijk werk voor mannen en vrouwen te hanteren. De Europese richtlijn wil het recht op gelijke beloning afdwingbaar maken door nieuwe regels inzake de bewijslast en de vergoeding van de schade te voorzien.

De richtlijn bevat een aantal bepalingen om deze doelstellingen te realiseren.

Zo krijgen werknemers in alle ondernemingen het recht om informatie te vragen over het individuele beloningsniveau en de per geslacht uitgesplitste beloningsniveaus voor de werknemers die gelijk of gelijkwaardig werk verrichten in de onderneming. Ook sollicitanten hebben recht op informatie over het beloningsniveau van de functie waarvoor ze solliciteren.  Deze informatie moet gegeven worden in de vacature of voorafgaand aan het sollicitatiegesprek.

Grotere ondernemingen zullen ook moeten rapporteren over de beloningsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers binnen de onderneming. Indien hieruit blijkt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen meer dan 5% bedraagt, zal de werkgever maatregelen moeten nemen om de loonkloof te verkleinen. Niet alleen de werknemers zelf, maar ook organisaties die zich inzetten voor een gelijke behandeling en werknemersvertegenwoordigers kunnen optreden bij administratieve of gerechtelijke procedures. Wanneer een werknemer feiten aanhaalt waaruit blijkt dat er bij de werkgever sprake is van directe of indirecte discriminatie of wanneer de werkgever zich niet houdt aan de transparantieverplichtingen, is het aan de werkgever om te bewijzen dat er geen loondiscriminatie heeft plaatsgevonden.

Kan de werkgever dit niet of onvoldoende aantonen, heeft de werknemer recht op een vergoeding van de schade door de werkgever. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een betaling van achterstallig loon, bonussen of andere voordelen aan de werknemer.

De Europese richtlijn moet wel nog omgezet worden in nationale wetgeving. De lidstaten hebben hiervoor drie jaar tijd. Wij volgen dit uiteraard verder op.

 

Bron: Nieuwsbericht Europees Parlement van 30 maart 2023: Genderloonkloof: EP keurt bindende regels voor loontransparantiemaatregelen goed, www.europarl.europa.eu.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!