Vanaf dit jaar zullen er ingrijpende veranderingen plaatsvinden aan de fiscale en sociale behandeling van bedrijfswagens. Zo zal er een beperking doorgevoerd worden van de fiscale aftrekbaarheid voor benzine- en dieselwagens en zal de solidariteitsbijdrage verhogen.

Beperking fiscale aftrekbaarheid voor diesel- en benzinewagens

Deze info werd foutief meegedeeld in het voorgaande artikel. De correcte formulier sinds aanslagjaar 2021 is als volgt:

Aftrek-% = 120% – (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram C2)%

Coëfficiënt diesel =1 – benzine/LPG = 0,95 – Cng = 0,90.

De aftrek van de wagen kan nooit hoger zijn dan 40% bij een auto met een uitstoot van 200g. Voor auto’s onder de 200g is het minimaal 50% en maximaal 100%.

Vanaf 1 juli 2023 geldt een overgangsregime voor de aftrekbaarheid van wagens met fossiele brandstof aangeschaft, gehuurd of geleased na 1 juli 2023 waardoor de aftrekbaarheid zal afgetopt worden tot:

 • 75% in 2025
 • 50% in 2026
 • 25% in 2027

Vanaf 2028 zullen deze weagens niet langer aftrekbaar zijn.

Alle plug-in hybride waens die aangeschaft worden vanaf 1 januari 2023 zullen vanaf heden de fiscale aftrekbaarheid van benzine of dieselkosten volgen en beperkt worden tot 50%. Op die manier willen ze het brandstofelement zo veel mogelijk beperken en in te zetten op het elektrisch aspect van deze wagens.

De datum van de bestelbon is van toepassing in functie van deze regelingen. Daarom raden wij aan om wagens met fossiele brandstof te bestellen voor 1 juli 2023 indien u nog wenst te genieten van de huidige aftrek. Voor leasecontracten zal gekeken worden naar de datum waarop de leaseovereenkomst wordt getekend door de verhuurder en de huurder. De leveringsdatum is van geen belang.

Bij tweedehandswagens geldt opnieuw de datum waarop het voertuig wordt aangekocht. De datum van eerste inschrijving geldt hier niet.

Beperking fiscale aftrekbaarheid voor koolstofemissievrije wagens

Vanaf 2027 zullen er ook verstrengingen doorgevoerd worden voor wat betreft de fiscale aftrek van koolstofemissievrije wagens (wagens die volledig op elektriciteit of waterstof rijden):

 • Wagens aangekocht of geleased vanaf 2027: 95% aftrekbaarheid
 • Vanaf 2028: 90% aftrekbaarheid
 • Vanaf 2029: 82,5% aftrekbaarheid
 • Vanaf 2030: 75% aftrekbaarheid
 • Vanaf 2031: 67,5% aftrekbaarheid

Verhoging solidariteitsbijdrage

Ook de CO2-bijdrage die u als werkgever betaalt, worden geleidelijk verhoogd met een factor voor niet-koolstofemissievrije personenwagens:

 • Vanaf 1 juli 2023: 2,25
 • Vanaf 1 januari 2025: 2,75
 • Vanaf 1 januari 2026: 4
 • Vanaf 1 januari 2027: 5,5

De huidige berekeningswijze zal wel dezelfde formule blijven.

Voor koolstofemissievrije wagens zal de minimumsolidariteitsbijdrage ook geleidelijk aan verhoogd worden vanaf 1 januari 2025.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!