Betaald educatief verlof is een recht waardoor bepaalde werknemers afwezig kunnen zijn van het werk met behoud van hun normale loon om bepaalde erkende opleidingen te volgen.

Als de werknemer aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, is de werkgever verplicht om elk verzoek om betaald educatief verlof in te willigen. Het verlof moet echter in overleg met de werkgever worden gepland.

Aan het einde van de opleidingsperiode kun je als werkgever bij de betreffende regio de terugbetaling aanvragen van het loon dat aan de werknemer is betaald voor de uren betaald educatief verlof, tot een bepaald maximum (plafond). Het adres van de vestiging van de werkgever bepaalt welke regio verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag.

De termijnen voor het indienen van de aanvragen verschillen van Gewest tot Gewest.

Als de aanvraag tot terugbetaling betrekking heeft op werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet de aanvraag voor het schooljaar 2022-2023 ten vroegste op 1 september 2023 en ten laatste op 31 december 2023 worden ingediend.

Vergoedingsaanvragen moeten via het onlineformulier naar Brussel Economie en Werkgelegenheid worden gestuurd.

 

Heeft u nog vragen? Wenst u dat wij deze aanvraag voor u indienen? Neem gerust contact op met de juridische dienst!