In één van onze vorige nieuwsbrieven informeerden we je al over de wijziging in het kader van economische werkloosheid voor bedienden, voor ondernemingen die niet onderworpen zijn aan de btw. Met de publicatie van de Wet van 25 oktober 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, is deze wijziging in werking getreden.

 

Voordat een onderneming in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor bedienden, moet er bewijs van het verkeren in moeilijkheden worden geleverd. Dat wil zeggen dat de onderneming bijvoorbeeld bewijs moet leveren dat er een substantiële daling plaatsvond van de omzet, de productie of de bestelling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van één van de twee kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag. Als bewijs van deze daling moesten voorheen steeds de btw-aangiften worden toegevoegd aan de aanvraag.

 

Er bestaan echter ook ondernemingen die niet onderworpen zijn aan de btw, bijvoorbeeld bepaalde ondernemingen uit de social profit-sector. De nieuwe wet voorziet dat een onderneming die niet onderworpen is aan de btw het bewijs kan leveren dat haar omzet, productie of bestellingen zijn gedaald o.b.v. alle documenten of rechtvaardigingsstukken van boekhoudkundige aard, andere dan btw-aangiften.

 

Bron: Wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 23 november 2023.

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!