Voor de aanwerving van een eerste werknemer is voorzien in een volledige vrijstelling van de basisbijdragen RSZ.

Bij aanwerving van een tweede t.e.m. een zesde werknemer, kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden genieten van een korting op de RSZ-bijdragen. Deze korting is een vermindering van de patronale basisbijdragen die ten laste van de werkgever vallen.

Voor de aanwerving van je 2e werknemer geniet je gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen) van een RSZ-korting van 1550 euro tijdens de eerste vijf kwartalen, 1050 euro gedurende de 4 kwartalen die daarop volgen en 450 euro tijdens de laatste 4 kwartalen. Voor je 3e tot 6e werknemer geniet je eveneens gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen) van een RSZ-korting van 1050 euro tijdens de eerste 9 kwartalen en 450 euro tijdens de laatste 4 kwartalen.

De RSZ-kortingen zijn niet gebonden aan een bepaalde werknemer. Je kan dus elk kwartaal kiezen voor welke werknemer je een vermindering toepast.

De wetgeving over RSZ-kortingen eerste aanwervingen is de laatste jaren al regelmatig gewijzigd. Aan deze regelgeving zijn belangrijke wijzigingen op komst vanaf 1 januari 2024!

1. Plafond korting bij aanwerving eerste werknemer
Sinds 1 januari 2022 wordt het bedrag van de RSZ-korting voor de aanwerving van de eerste werknemer geplafonneerd op 4.000 EUR per kwartaal.

Dit plafond wijzigt opnieuw vanaf 1 januari 2024. Vanaf dan zal het maximaal bedrag van de RSZ-korting voor de aanwerving van de eerste werknemer geplafonneerd worden op 3.100 EUR per kwartaal.

2. Afschaffing korting voor aanwerving vierde, vijfde en zesde werknemer
De RSZ-vermindering voor de vierde, vijfde en zesde werknemer zal vanaf 1 januari 2024 afgeschaft worden.

De RSZ-verminderingen voor de vierde, vijfde en zesde werknemer die vóór 2024 zijn aangevat, zullen in een overgangsregeling verder blijven lopen volgens de modaliteiten die gelden op 31 december 2023.

Overweeg je als werkgever om een bijkomende aanwerving te doen en een 4e, 5e of 6e medewerker aan te werven begin volgend jaar, dan kan het interessant zijn de aanwerving te vervroegen naar dit jaar (aanwerving ten laatste op 31/12/2023), omdat je op die manier nog steeds van de RSZ-korting 4e, 5e of 6e werknemer kan genieten!

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!