De doelgroepvermindering eerste aanwervingen kan gedurende een bepaalde periode toegekend worden aan nieuwe werkgevers en dit voor maximaal 6 werknemers. Hiervoor moeten wel een aantal voorwaarden vervuld zijn.

 

Om recht te openen op deze doelgroepvermindering is het onder meer van belang dat het een nieuwe werkgever betreft. Daarnaast gaat de RSZ ook na of de nieuwe werkgever samen met andere werkgevers al dan niet behoort tot eenzelfde technische bedrijfseenheid.

Wanneer het één technische bedrijfseenheid betreft, is het voor de RSZ belangrijk om te controleren of de nieuwe aanwerving geen vervanging uitmaakt van een andere werknemer, die werkzaam is in dezelfde technische bedrijfseenheid binnen een welbepaalde periode. Voor deze doelgroepvermindering moet het voor de RSZ dus wel effectief gaan om een meertewerkstelling.

 

Tot eind vorig jaar werd de toepassing van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen enkel toegekend wanneer de werknemer geen werknemer verving die in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam was in de loop van de 4 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming.

 

Over de concrete toepassing van deze periode was er soms onduidelijkheid.

Daarom past de RSZ in de meest recente instructies deze voorwaarde aan als volgt: voortaan mag de nieuw aangeworven werknemer geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.

 

De andere voorwaarden voor de toepassing van de RSZ-vermindering voor eerste aanwervingen blijven ongewijzigd behouden.

 

 

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2017/4.

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Wenst u meer informatie over dit artikel? Neem gerust contact op met de juridische dienst!