Indien u werknemers naar Frankrijk detacheert om daar tijdelijk werkzaamheden uit te voeren, moet u bij de RSZ een A1-formulier aanvragen. Dit formulier attesteert dat de gedetacheerde werknemer voldoet aan de voorwaarden om onderworpen te blijven aan de Belgische sociale zekerheid.

 

In de strijd tegen sociale fraude heeft de Franse overheid een aantal bijkomende verplichtingen opgelegd indien u werknemers detacheert naar Frankrijk: u dient voorafgaand een melding te doen via de website www.sipsi.travail.gouv.fr en u moet een Franse vertegenwoordiger aanduiden die uw contactpersoon is bij de Franse inspectiediensten en die bepaalde documenten van uw werknemers moet kunnen voorleggen bij een controle.

 

Sinds 1 januari 2017 geldt er een bijkomende verplichting voor werkgevers die werknemers naar Frankrijk detacheren om er bouwwerkzaamheden uit te voeren: elke gedetacheerde werknemer moet in het bezit zijn van een BTP-kaart (BTP = Bâtiment et Travaux Publics). De kaart kan enkel elektronisch worden aangevraagd via www.cartebtp.fr en kost ongeveer € 10. De aanvraag moet gebeuren vóór de aanvang van de detachering.

 

De verplichting geldt niet voor architecten, vastgoedexperten, opmeters, coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid, bezorgers, werknemers van commerciële diensten, werknemers van ondersteunende diensten en stagiairs op voorwaarde dat hun mentor bij een controle de nodige documenten kan voorleggen die de hoedanigheid van stagiair aantonen.

 

Indien de werknemer bij een controle geen BTP-kaart kan voorleggen, riskeert de werkgever een boete van € 2.000 per gedetacheerde werknemer (€ 4.000 in geval van herhaling) zonder evenwel € 500.000 te overschrijden.

 

Bron: www.cartebtp.fr